Konsultacje zdalne dla studentów. ZAWIESZONE - kontakt mailem

Czwartek w godzinach 9.30-11.00.

Geographical Information Systems  -- Lab in Doctoral Studies in Social Sciences

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku geografii (lic.).

Dotyczy części teledetekcyjnej modułu Kartografia i teledetekcja i obejmuje tylko część teoretyczną (wykłady)