Główne cele przedmiotu obejmują: zdobycie wiedzy na temat  kluczowych problemów, które dotyczą uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; przyswojenie umiejętności dostosowywania procesu kształcenia polonistycznego do indywidualnych potrzeb uczniów; rozwijanie wrażliwości etycznej, empatii, odpowiedzialności i refleksyjności wobec problemów, jakie dotyczą uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.     

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami dydaktyki języka polskiego w klasach 4-8 (II etap edukacji, szkoła podstawowa). 

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi aspektami dydaktyki języka polskiego w szkole ponadpodstawowej oraz przygotowanie metodyczne do realizacji zadań w ramach praktyki specjalnościowej.