Materiały wprowadzające Excel

Zapraszam studentów Biologii z grupy 5.

Hasło zostało wysłane przez USOS.

Kurs będzie wprowadzał studenta w tajniki budowy i mechanizmów komputerów od zarania dziejów, poprzez komputery analogowe i cyfrowe, aż po najnowsze krzyki techniki - komputery kwantowe.