Tematem kuru są podstawowe zagadnienia z termodynamiki oraz elektromagnetyzmu.

Kurs dla I roku  kierunku fizyka techniczna