Kurs ten stanowi realizację zajęć: Technologie sieciowe (laboratorium) dla 1 roku geoinformatyki I stopnia w semestrze letnim 2021/2022.

Kurs ten stanowi realizację zajęć: Bezpieczeństwo sieci komputerowych (laboratorium) dla 2 roku Informatyki I stopnia w semestrze letnim 2021/2022.

Kurs ten stanowi realizację zajęć: Routing w sieciach komputerowych (laboratorium) dla 2 roku Informatyki I stopnia w semestrze letnim 2021/2022.

Kurs ten stanowi realizację zajęć: Sieci komputerowe (laboratorium) dla 2 roku informatyki I stopnia w semestrze zimowym 2021/2022.