Kurs ten stanowi realizację zajęć: Routing w sieciach komputerowych (laboratorium) dla 2 roku Informatyki I stopnia w semestrze zimowym 2020/2021.

Kurs ten stanowi realizację zajęć: Przedmiot fakultatywny 2 - programowanie w Pythonie (laboratorium) dla 2 roku Informatyki I stopnia w semestrze letnim 2020/2021.

Kurs ten stanowi realizację zajęć: Przełączanie w sieciach komputerowych (laboratorium) dla 3 roku informatyki I stopnia w semestrze zimowym 2020/2021.

Kurs ten stanowi realizację zajęć: Sieci komputerowe (laboratorium) dla 2 roku informatyki I stopnia w semestrze zimowym 2020/2021.

Kurs ten stanowi realizację zajęć: Programowanie wysokiego poziomu (laboratorium) dla 1 roku informatyki 2 stopnia w semestrze zimowym 2020/2021.

Kurs ten stanowi realizację zajęć: Technologie sieciowe (laboratorium) dla 1 roku informatyki I stopnia w semestrze zimowym 2020/2021.