W tym kursie znajdują się materiały z części przedmiotu Ewolucja środowiska przyrodniczego prowadzonego przez dr Mateusza Dobka (wykład oraz konwersatorium) dla studentów 2 roku, 1 stopnia geografii.