Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawy ruchu sztucznego satelity ziemi po orbicie okołoziemskiej

2. Teoretyczne podstawy działania nawigacyjnych systemów satelitarnych

3. Określanie pozycji za pomocą nawigacyjnych systemów satelitarnych i jej dokładności

4. System GPS NAVSTAR, segment kosmiczny i naziemny

5. System GPS NAVSTAR, segment użytkownika

6. System GPS NAVSTAR, eksploatacja i perspektywy rozwoju

7. System GLONASS

8. Odmiany różnicowe nawigacyjnych systemów satelitarnych

9. System Galileo

10. Inne systemy satelitarne

11. GNSS