Szanowni Studenci,

W tej sekcji znajdą Państwo wszystkie informacje, materiały dotyczące wykładów z  przedmiotu "Organizacja i ekonomika przedsiębiorstwa turystycznego". Co tydzień, po zakończonym wykładzie on-line, na stronie kursu będą zamieszczane prezentacje oraz dodatkowe materiały, uzupełniające omawiane zagadnienia. 

Celem przedmiotu jest przekazanie Wam wiedzy z zakresu istoty i zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa turystycznego. Podczas naszych spotkań będziemy omawiali poszczególne elementy tworzenia biznesplanu, dzięki czemu nabędziecie umiejętności kompleksowego spojrzenia na podmiot gospodarczy, kształtowania jego zasobów rzeczowych, finansowych i intelektualnych oraz efektywnego nimi gospodarowania. Dodatkowo zostaną przedstawione  trendy, preferencje oraz aktualne zagrożenia na rynku turystycznym, które wpływają na  działalność przedsiębiorstw turystycznych. 

dr Monika Widz