Na tych zajęciach student ma możliwość zapoznania się z pojęciem konfliktów interpersonalnych oraz postawami wobec konfliktów. Zostaną przedstawione skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów. Student pozna role psychologa w rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych i techniki stosowane w sytuacjach konfliktowych.