Celem kursu jest zapoznanie się z czynnikami rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Omówione są także podstawy prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce wiejskiej (na przykładzie gospodarstwa agroturystycznego). W ramach kursu przedstawione są krajowe i międzynarodowe organizacje wspierające rozwój agroturystyki, a także agroturystyka w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o zasobach kulturowych miast i obszarów wiejskich, stanowiących bazę dla rozwoju turystyki kulturowej. Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku I stopnia kierunku turystyka i rekreacja w roku akademickim 2019/2020 w semestrze letnim.