Kurs dla studentów III roku studiów stacjonarnych Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualna (oligofrenopedagogika) i wczesna edukacja

Kurs dla studentów gr. 1 III roku studiów licencjackich kierunku: Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją alternatywną - studia stacjonarne

Kurs przeznaczony dla studentów gr. 2 III roku studiów licencjackich stacjonarnych Pedagogiki Przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją alternatywną 

Kurs przeznaczony dla studentów III roku studiów zaocznych Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z edukacją alternatywną. 

Ćwiczenia