Kurs z przedmiotu: "Podstawy zarządzania" dla studentów I roku kierunku Zarządzanie studia stacjonarne.