Celem wykładu jest prezentacja modeli systemów bankowych, a także charakterystyka i analiza funkcjonowania systemów bankowych w wybranych krajach. Wskazane zostaną konsekwencje dla polskiego systemu bankowego (a szczególnie banku centralnego) przystąpienia Polski do strefy euro, a także konsekwencje przyjęcia nowych regulacji ostrożnościowych

Celem wykładu jest prezentacja modeli systemów bankowych, a także charakterystyka i analiza funkcjonowania systemów bankowych w wybranych krajach. Wskazane zostaną konsekwencje dl polskiego systemu bankowego, a zwłaszcza banku centralnego, przystąpienia Polski do strefy euro, a także konsekwencje przyjęcia nowych regulacji ostrożnościowych 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z istotą i rodzajami ryzyka w działalności bankowej orz sposobami jego ograniczania