Kurs jest przeznaczony dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Transportem, Spedycją, Logistyką.

Kurs obejmuje wybrane fragmenty regulacji prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.cywilnego

Kurs jest przeznaczony dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Transportem, Spedycją, Logistyką.

Kurs obejmuje wybrane fragmenty regulacji prawa handlowego.

Kurs jest przeznaczony dla słuchaczy studiów podyplomowych Zarządzanie Transportem, Spedycją, Logistyką.

Kurs obejmuje wybrane fragmenty regulacji prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.