Kolokwium Excel dla studentów niestacionarnych.

Kolokwium Big Data

Kolokwium Excel  ST