Wykład Współczesne teorie socjologiczne dla 2 roku studiów socjologicznych I stopnia.

Wykłady wprowadzają w podstawowe pojęcia socjologiczne, które mogą być użyteczne przy badaniu dziejów społeczności w oparciu o ślady materialne. Zostanie przedstawiona perspektywa socjologiczna, specyfika metodologii i badań socjologicznych w porównaniu do sposobu postępowania badawczego archeologii.