Cel: Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami na temat zasad funkcjonowania współczesnego systemu artystycznego oraz społecznych uwarunkowań sztuki. Oprócz kwestii związanych z praktyką artystyczną omawiane będą podstawowe problemy socjologii kultury oraz socjologii sztuki.

Dla kogo zajęcia są przeznaczone?

Studenci 1 roku na kierunku: Kreatywność społeczna

Rok akademicki 2019/20 lato

Cel: Zajęcia konwersatoryjne z gender mają za zadanie zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą kwestii płci kulturowej oraz uwrażliwienie ich na kwestie związane z równością płci.

Dla kogo zajęcia są przeznaczone?

Studenci 2 roku na kierunku: Europeistyka

Rok akademicki: 2019/20 lato