Kurs ma na celu przybliżenie zagadnień związanych z historią amerykańskiej odmiany języka angielskiego, takich jak: imigracja i ekspansja w Stanach Zjednoczonych, język angielski w czasach kolonialnych, zmiany w słownictwie, ortografii oraz wymowie, historia rozwoju amerykańskiego slangu, amerykańska odmiana języka angielskiego za granicą, słownictwo charakterystyczne tylko dla amerykańskiej odmiany języka angielskiego.

Jest to kurs, który ma na celu zapoznanie się z głównymi zagadnieniami socjolingwistyki amerykańskiej odmiany języka angielskiego, takimi jak: cechy oraz historia amerykańskiej odmiany języka angielskiego, regionalne oraz społeczne zróżnicowanie, gramatyka oraz słownictwo typowe dla amerykańskiej odmiany języka angielskiego, wielokulturowość w Stanach Zjednoczonych oraz wynikające z tego zróżnicowanie językowe, amerykański slang, afroamerykańska odmiana języka angielskiego, języki autochtoniczne, a także media w Stanach Zjednoczonych.