Celem kursu jest pogłębienie kompetencji leksykalnych studentów, a także rozwój ich umiejętności receptywnych, tj. czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz umiejętności produktywnej - mówienia.

Obszary tematyczne obejmują następujące zagadnienia: komunikacja, środowisko, sport, medycyna, transport, literatura, architektura, globalizacja, sztuka, psychologia, kultura, technologia.


Celem kursu jest pogłębienie kompetencji leksykalnych studentów, a także rozwój ich umiejętności receptywnych, tj. czytania i słuchania ze zrozumieniem oraz umiejętności produktywnej - mówienia.

Obszary tematyczne obejmują następujące zagadnienia: komunikacja, środowisko, sport, medycyna, transport, literatura, architektura, globalizacja, sztuka, psychologia, kultura, technologia.