Prezentacje Lubelskiego Festiwalu Nauki

Praktyczne ćwiczenia receptywno-dyskursywne 2. języka to kurs w języku rosyjskim ćwiczący umiejętności językowe, tj. czytanie, pisanie, mówienie oraz słuchanie. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych zintegrowane jest z kształtowaniem kompetencji lingwistycznej, tj. poszerzaniem zasobu leksykalnego w zakresie przewidzianych kręgów tematycznych oraz dalszym pogłębianiem poprawności gramatycznej, ortograficznej i fonetycznej.

Praktyczne ćwiczenia receptywno-dyskursywne 2. języka to kurs w języku rosyjskim ćwiczący umiejętności językowe, tj. czytanie, pisanie, mówienie oraz słuchanie. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych zintegrowane jest z kształtowaniem kompetencji lingwistycznej, tj. poszerzaniem zasobu leksykalnego w zakresie przewidzianych kręgów tematycznych oraz dalszym pogłębianiem poprawności gramatycznej, ortograficznej i fonetycznej.

Głównym celem kursu jest kształcenie umiejętności prawidłowej wymowy rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem różnic w artykulacji dźwięków języka polskiego i rosyjskiego oraz głosek nieobecnych w j. polskim (również zjawisk, które są obce systemowi fonetycznemu j. polskiego). Kształcenie w zakresie prawidłowego zaznaczania akcentu, stosowania właściwej intonacji, rytmu wypowiedzi oraz rozwijanie sprawności w słuchaniu ze zrozumieniem, prowadzeniu płynnej konwersacji w języku rosyjskim.

 

Celem kursu jest wytworzenie kompetencji gramatycznej, ortograficznej u studentów z języka rosyjskiego, rozwijanie umiejętności posługiwania się strukturami gramatycznymi w typowych sytuacjach komunikatywnych oraz zapoznanie się z terminologią używaną w podręcznikach.

Praktyczne ćwiczenia receptywno-dyskursywne 2. języka to kurs w języku rosyjskim ćwiczący umiejętności językowe, tj. czytanie, pisanie, mówienie oraz słuchanie. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych zintegrowane jest z kształtowaniem kompetencji lingwistycznej, tj. poszerzaniem zasobu leksykalnego w zakresie przewidzianych kręgów tematycznych oraz dalszym pogłębianiem poprawności gramatycznej, ortograficznej i fonetycznej.

 

Konsultacje online (wideokonferencja) w semestrze letnim 2020/2021:

poniedziałek: g. 10.00-11.00

środa: g. 11.30-12.30