Celem kursu jest wytworzenie kompetencji gramatycznej, ortograficznej u studentów z języka rosyjskiego, rozwijanie umiejętności posługiwania się strukturami gramatycznymi w typowych sytuacjach komunikatywnych oraz zapoznanie się z terminologią używaną w podręcznikach.

Prezentacje Lubelskiego Festiwalu Nauki