Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku resocjalizacji z socjoterapią, studia II stopnia, stacjonarne, semestr letni 2020/21

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku resocjalizacji z socjoterapią, studia II stopnia, stacjonarne, semestr letni 2020/21

Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w formie zdalnej  na wirtualnym kampusie (wideo-konferencja) po uprzednim zgłoszeniu mailowym na adres monika.hajkowska@poczta.umcs.lublin.pl

We wrześniu konsultacje odbywają się w czwartki w godzinach 8.00-10.00