Kurs przedmiotu rytmika z umuzykalnieniem dla studentów 1 roku studiów I stopnia kierunku animacja kultury, specjalność sceniczna, semestr letni 2021. Ćwiczenia zdalne − wtorki 16.45−18.15


Kurs z przedmiotu muzyka w formach teatralnych dla studentów 2 roku studiów I stopnia kierunku animacja kultury, semestr letni 2021. Zajęcia zdalne co dwa tygodnie − czwartki 9.45−11.15

Kurs z przedmiotu seminarium magisterskie dla studentów 1 roku studiów II stopnia kierunku animacja kultury, semestr letni. Zajęcia zdalne – czwartki 11.30−13.00

Kurs z przedmiotu seminarium magisterskie dla studentów 2 roku studiów II stopnia kierunku animacja kultury, semestr letni. Zajęcia zdalne – czwartki 13.15−14.45