Przedmiot ma na celu ukazanie złożoności procesu badawczego w naukach społecznych. W jego trakcie studenci będą zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu poszczególnych etapów procesu badawczego, a także poszerzać kompetencje społeczne poprzez zwiększenie refleksyjności nad celami prowadzenia badań społecznych i kwestiami etycznymi z nimi związanymi.