Konsultacje odbywają się w trybie zdalnym (videokonferencja) w poniedziałki  w godzinach 14.00-16.00.

Proszę o wcześniejsze zgłoszenie chęci działu w konsultacjach drogą mailową: a.bieganowska@umcs.pl


W ramach zajęć studenci zdobędą wiedzę dotyczącą procesu kształcenia i wychowania na poziomie szkoły podstawowej, zadań i funkcjonowania szkoły jako instytucji oświatowo-wychowawczej. Będą mieli okazję do refleksji na temat kluczowych dla nauczyciela kompetencji, jego etyki zawodowej i profesjonalizmu; rozumienia procesów rozwoju, socjalizacji. Zdobędą umiejętności umożliwiające poznanie ucznia i klasy szkolnej.

wykład: 15 h

konwersatorium: 15 h