Wykłady z pedagogiki społecznej, przeznaczone dla studentów I roku I st. pracy socjalnej.

Seminarium magisterskie dla  studentki II stopnia studiów niestacjonarnych

Seminarium licencjackie przeznaczone dla studentów stacjonarnych 3 roku I stopnia pracy socjalnej, roku akademickiego 2021/2022

Seminarium magisterskie przeznaczone dla studentów stacjonarnych, kierunku praca socjalna, II rok, II stopnia w roku akademickim 2021/2022

Seminarium magisterskie dla studentów stacjonarnych pedagogiki II roku, II stopnia w roku akademickim 2021/2022.