W ramach seminarium magisterskiego studenci otrzymują materiały do pisania pracy i mogą na bieżąco konsultować z promotorem poszczególne etapy pisania swojej pracy.

W ramach grupy naszego seminarium dyplomowego studenci otrzymują materiały do pisania pracy dyplomowej i mogą na bieżąco konsultować z promotorem poszczególne etapy pisania swojej pracy.