Przedmiot obejmuje zagadnienia polityki bezpieczeństwa i obrony UE. Brak wymagań wstępnych, aczkolwiek znajomość zagadnień związanych z integracją europejską jest jak najbardziej wskazana. Po zakończeniu kursu student ma podstawową wiedzę o zagrożeniach i uwarunkowaniach bezpieczeństwa międzynarodowego UE; o instytucjach i działaniach prawnych, politycznych, finansowych, wojskowych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa UE oraz jest przygotowany do prowadzenia dyskusji na temat bezpieczeństwa UE. Ponadto jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej i służb mundurowych oraz instytucji zarządzania bezpieczeństwem międzynarodowym.

A subject matter of this course are processes of economic integration and international institutions functioning at the level of economic relations of international relations. Particular attention has been paid to the evolution of the most important global structures in the 20th and 21st centuries in areas of global finance, and global trade. The aim of this course is to pass knowledge to students and develop skills / competencies to help them with interpretation of cooperation or rivalry processes, taking place at the economic level of international relations.

Przedmiot obejmuje zagadnienia polityki bezpieczeństwa UE w wymiarze zewnętrznym.

Brak wymagań wstępnych, aczkolwiek znajomość zagadnień związanych z integracją europejską jest jak najbardziej wskazana.

Po zakończeniu kursu student ma podstawową wiedzę o zagrożeniach i uwarunkowaniach bezpieczeństwa międzynarodowego UE; o instytucjach i działaniach prawnych, politycznych, finansowych, wojskowych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa UE oraz jest przygotowany do prowadzenia dyskusji na temat bezpieczeństwa UE. Ponadto jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej i służb mundurowych oraz instytucji zarządzania bezpieczeństwem międzynarodowym.

Przedmiotem kursu jest problematyka procesów integracji i instytucji międzynarodowych, funkcjonujących na płaszczyźnie gospodarczej stosunków międzynarodowych. Szczególna uwaga została zwrócona na ewolucję najważniejszych struktur o charakterze globalnym w XX i XXI wieku, działających w poszczególnych obszarach współpracy, m.in. finanse globalne, handel globalny. Celem kursu jest nabycie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności/kompetencji, ułatwiających studentom interpretowanie procesów współpracy/rywalizacji zachodzących na płaszczyźnie gospodarczej stosunków międzynarodowych.

Celem zajęć z Geografii Politycznej jest zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami, procesami i strukturami przestrzennymi o charakterze politycznym w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i ponadnarodowej we współczesnym świecie.

Przedmiot obejmuje zagadnienia polityki bezpieczeństwa i obrony UE. Brak wymagań wstępnych, aczkolwiek znajomość zagadnień związanych z integracją europejską jest jak najbardziej wskazana. Po zakończeniu kursu student ma podstawową wiedzę o zagrożeniach i uwarunkowaniach bezpieczeństwa międzynarodowego UE; o instytucjach i działaniach prawnych, politycznych, finansowych, wojskowych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa UE oraz jest przygotowany do prowadzenia dyskusji na temat bezpieczeństwa UE. Ponadto jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej i służb mundurowych oraz instytucji zarządzania bezpieczeństwem międzynarodowym.

Przedmiot obejmuje zagadnienia polityki bezpieczeństwa UE w wymiarze zewnętrznym. Brak wymagań wstępnych, aczkolwiek znajomość zagadnień związanych z integracją europejską jest jak najbardziej wskazana. Po zakończeniu kursu student ma podstawową wiedzę o zagrożeniach i uwarunkowaniach bezpieczeństwa międzynarodowego UE; o instytucjach i działaniach prawnych, politycznych, finansowych, wojskowych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa UE oraz jest przygotowany do prowadzenia dyskusji na temat bezpieczeństwa UE. Ponadto jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej i służb mundurowych oraz instytucji zarządzania bezpieczeństwem międzynarodowym.