Przedmiot obejmuje zagadnienia polityki bezpieczeństwa i obrony UE. Brak wymagań wstępnych, aczkolwiek znajomość zagadnień związanych z integracją europejską jest jak najbardziej wskazana. Po zakończeniu kursu student ma podstawową wiedzę o zagrożeniach i uwarunkowaniach bezpieczeństwa międzynarodowego UE; o instytucjach i działaniach prawnych, politycznych, finansowych, wojskowych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa UE oraz jest przygotowany do prowadzenia dyskusji na temat bezpieczeństwa UE. Ponadto jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej i służb mundurowych oraz instytucji zarządzania bezpieczeństwem międzynarodowym.

Przedmiot obejmuje zagadnienia polityki bezpieczeństwa UE w wymiarze zewnętrznym.

Brak wymagań wstępnych, aczkolwiek znajomość zagadnień związanych z integracją europejską jest jak najbardziej wskazana.

Po zakończeniu kursu student ma podstawową wiedzę o zagrożeniach i uwarunkowaniach bezpieczeństwa międzynarodowego UE; o instytucjach i działaniach prawnych, politycznych, finansowych, wojskowych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa UE oraz jest przygotowany do prowadzenia dyskusji na temat bezpieczeństwa UE. Ponadto jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej i służb mundurowych oraz instytucji zarządzania bezpieczeństwem międzynarodowym.

Celem zajęć z Geografii Politycznej jest zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami, procesami i strukturami przestrzennymi o charakterze politycznym w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i ponadnarodowej we współczesnym świecie.

Przedmiot obejmuje zagadnienia polityki bezpieczeństwa UE w wymiarze zewnętrznym. Brak wymagań wstępnych, aczkolwiek znajomość zagadnień związanych z integracją europejską jest jak najbardziej wskazana. Po zakończeniu kursu student ma podstawową wiedzę o zagrożeniach i uwarunkowaniach bezpieczeństwa międzynarodowego UE; o instytucjach i działaniach prawnych, politycznych, finansowych, wojskowych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa UE oraz jest przygotowany do prowadzenia dyskusji na temat bezpieczeństwa UE. Ponadto jest przygotowany do pracy w organizacjach i instytucjach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej i służb mundurowych oraz instytucji zarządzania bezpieczeństwem międzynarodowym.