Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką prawa rzeczowego i rodzinnego.

Grupa docelowa: studenci II roku stacjonarnych i niestacjonarnych (zaocznych) studiów prawniczych w roku akademickim 2019/20 (lato).