Kurs ćwiczeniowy dla studentów niestacjonarnych studiów prawniczych.