Kurs z przedmiotu "Podstawy Prawa Karnego" dla studentów 

-   I roku kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, I stopnia. (stacjonarne i niestacjonarne)

- II roku kierunku Prawno-administracyjnego, I stopnia