Kurs z przedmiotu "Podstawy Prawa Karnego" dla studentów I roku kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, I stopnia.