Zajęcia ćwiczeniowe dla studentów stacjonarnych studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego II stopnia

Zajęcia ćwiczeniowe dla studentów stacjonarnych studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego, III rok.

Zajęcia ćwiczeniowe dla studentów niestacjonarnych studiów Bezpieczeństwa Wewnętrznego, III rok.

Kurs z przedmiotu "Podstawy Prawa Karnego" dla studentów 

-   I roku kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, I stopnia.

- II roku kierunku Prawno-administracyjnego, I stopnia