Wykład w całości realizowany w formie online. Uczestnictwo w wideokonferencjach w czasie rzeczywistym jest obowiązkowe. Na Wirtualnym Kampusie zamieszczane są treści wykładów, materiały dodatkowe oraz zadania dla studentów, których terminowe wykonanie jest podstawą zaliczenia. Ponadto zachęcam do aktywności na forum wykładu.

Pedagogika ogólna_ćwiczenia dla studentów pracy socjalnej I rok

Kurs zawiera cykl wykładów oraz materiałów edukacyjnych z przedmiotu "Pedagogika ogólna" dla studentów 1 roku pracy socjalnej - semestr zimowy 2020/2021

Kurs przeznaczony dla studentów I roku II stopnia Germanistyki - specjalność nauczycielska; semestr zimowy 2020/2021

Kurs zawiera cykl wykładów oraz materiałów edukacyjnych z przedmiotu "Pedagogika ogólna" dla studentów 1 roku pedagogiki specjalnej - semestr zimowy 2020/2021