Kurs z przedmiotu Prawo zatrudnienia dla studentów II roku studiów I stopnia na kierunku Prawno-biznesowym (semestr letni 2019/2020).

Kurs z przedmiotu Prawo urzędnicze dla studentów II roku I stopnia na kierunku Administracja (semestr letni 2019/2020).

Kurs z przedmiotu Prawo pracy dla studentów IV roku stacjonarnych jednolitych magisterskich studiów na kierunku Prawo (semestr letni 2019/2020). Dotyczy grup ćwiczeniowych nr: III, IV, V, VI.