Zajęcia konwersatoryjne stanowią uzupełnienie treści wykładu i są formą zastosowania wiedzy w praktyce analitycznej i redakcyjnej.

Literatura:

1. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000.

2. Loewe I., Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice 2007.

3. Styl. Dyskurs. Media, red. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Łódź 2010.

4. Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006.

5. Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawowymi formami wypowiedzi dziennikarskich z uwzględnieniem dynamiki ich przemian, a więc relacji między konwencją a innowacyjnością.

Literatura:

1. Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000.

2. Loewe I., Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej, Katowice 2007.

3. Styl. Dyskurs. Media, red. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Łódź 2010.

4. Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006.

5. Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.