Kurs przeznaczony jest dla Studentów Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej studia jednolite magisterskie.

Kurs przeznaczony dla Studentów 1 roku  studiów niestacjonarnych

Kurs przeznaczony dla Studentów Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studia mgr

Kurs przeznaczony jest dla Studentów 1 Roku Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej studia jednolite magisterskie.

Pokój jest przeznaczony na konsultacje. 

Proszę najpierw wysłać wiadomość na pocztę a po otrzymaniu kodu zalogować się do pokoju.

Konwersatorium przeznaczone dla Studentów 4 roku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

warsztaty od 1do 8 obejmują semestr 1 rok 4

konwersatoria 1-8 obejmują semsentr 2 rok 4

Seminarium magisterskie 2 roku 2 stopnia niestacjonarnych studiów