Kurs został założony wyłącznie do przeprowadzenia egzaminu z przedmiotu Rynki finansowe, Kierunek Prawno-biznesowy, III rok, I st., studia stacjonarne.