Kurs z przedmiotu pedagogika społeczna dla studentów I roku Pedagogiki, studia stacjonarne

Kurs przedmiotu przeznaczony jest dla studentów III roku Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z terapią pedagogiczną, I stopnia, studiów stacjonarnych

Kurs z przedmiotu przeznaczony jest dla studentów III roku Pracy Socjalnej, I stopnia, studiów stacjonarnych 

Kurs z przedmiotu pedagogika rodziny dla studentów I roku Pracy socjalnej, I stopnia, studia stacjonarne

Konsultacje on-line w semestrze letnim odbywają się w każdy wtorek w godz. 11.30.-13.00 w formie wideokonferencji po wcześniejszym zgłoszeniu się drogą mailową na adres:anna.dudak@poczta.umcs.lublin.pl