Kurs przeznaczony jest dla studentów Pedagogiki II stopnia, II roku studiów stacjonarnych

Kurs z przedmiotu pedagogika rodziny dla studentów I roku Pracy socjalnej, I stopnia, studia stacjonarne

Kurs z przedmiotu przeznaczony jest dla studentów II roku Pedagogiki, I stopnia, studiów niestacjonarnych 

Kurs z przedmiotu pedagogika społeczna dla studentów I roku Pedagogiki, studia stacjonarne

Kurs z przedmiotu przeznaczony jest dla studentów III roku Pedagogiki, I stopnia, studiów niestacjonarnych 

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku Pedagogiki, studiów stacjonarnych II stopnia

Kurs z przedmiotu przeznaczony jest dla studentów III roku Pedagogiki, I stopnia, studiów stacjonarnych 

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku Pedagogiki II stopnia studiów niestacjonarnych