Kurs z przedmiotu przeznaczony jest dla studentów II roku Pedagogiki, I stopnia, studiów niestacjonarnych 

Kurs z przedmiotu przeznaczony jest dla studentów II roku Pedagogiki, I stopnia, studiów stacjonarnych 

Kurs z przedmiotu pedagogika społeczna dla studentów I roku Pedagogiki, studia stacjonarne

Kurs z przedmiotu pedagogika rodziny dla studentów I roku Pracy socjalnej, I stopnia, studia stacjonarne