Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku Pedagogiki II stopnia studiów niestacjonarnych 

Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku Pedagogiki, studiów stacjonarnych II stopnia

Kurs z przedmiotu przeznaczony jest dla studentów III roku Pedagogiki, I stopnia, studiów stacjonarnych 

Kurs z przedmiotu przeznaczony jest dla studentów III roku Pedagogiki, I stopnia, studiów niestacjonarnych 

Kurs z przedmiotu pedagogika rodziny dla studentów I roku Pedagogiki, II stopnia, studia niestacjonarne 2022/2023

Kurs z przedmiotu pedagogika rodziny dla studentów I roku Pedagogiki, II stopnia, studia stacjonarne