Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami z obszaru prawa autorskiego oraz własności przemysłowej, a w szczególności:

1. Prawo autorskie: przedmiot prawa, przedmiot ochrony, powstanie i czas ochrony praw autorskich, autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, dozwolony użytek prywatny i publiczny, ochrona wizerunku, ochrona praw autorskich.

2. Prawo autorskie w cyberprzestrzeni.

3. Prawo własności przemysłowej - wybrane zagadnienia: prawo międzynarodowe, polskie ustawodawstwo, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych, prawo patentowe, wynalazek biotechnologiczny.

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=POL-BN.LS.owi 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami z obszaru prawa autorskiego oraz własności przemysłowej, a w szczególności:

1. Prawo autorskie: przedmiot prawa, przedmiot ochrony, powstanie i czas ochrony praw autorskich, autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, dozwolony użytek prywatny i publiczny, ochrona wizerunku, ochrona praw autorskich.

2. Prawo autorskie w cyberprzestrzeni.

3. Prawo własności przemysłowej - wybrane zagadnienia: prawo międzynarodowe, polskie ustawodawstwo, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych, prawo patentowe, wynalazek biotechnologiczny.

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=POL-BN.LS.owi