Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami z obszaru prawa autorskiego oraz własności przemysłowej, a w szczególności:

1. Prawo autorskie: przedmiot prawa, przedmiot ochrony, powstanie i czas ochrony praw autorskich, autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, dozwolony użytek prywatny i publiczny, ochrona wizerunku, ochrona praw autorskich.

2. Prawo autorskie w cyberprzestrzeni.

3. Prawo własności przemysłowej - wybrane zagadnienia: prawo międzynarodowe, polskie ustawodawstwo, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych, prawo patentowe, wynalazek biotechnologiczny.

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=POL-BN.LS.owi 


Dyżury dla studentów:

Poniedziałki, godz. 8.00-9.30, 16.05-17.35

Office hours for students:

Mondays, 8.00-9.30 AM, 4.05-5.35 PM

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wybranymi zagadnieniami z obszaru prawa autorskiego oraz własności przemysłowej, a w szczególności:

1. Prawo autorskie: przedmiot prawa, przedmiot ochrony, powstanie i czas ochrony praw autorskich, autorskie prawa osobiste, autorskie prawa majątkowe, dozwolony użytek prywatny i publiczny, ochrona wizerunku, ochrona praw autorskich.

2. Prawo autorskie w cyberprzestrzeni.

3. Prawo własności przemysłowej - wybrane zagadnienia: prawo międzynarodowe, polskie ustawodawstwo, znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych, prawo patentowe, wynalazek biotechnologiczny.

https://usosweb.umcs.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=POL-BN.LS.owi