W czasie kursu studenci zapoznają się z pojęciem proksemiki oraz głównych teorii z obszaru nauk społecznych podejmujące analizę opisywanego pojęcia. Poznają różnicę pomiędzy przestrzenią a miejscem. Zapoznają się z pojęciem i rodzajami dystansu oraz przyczyn różnic kulturowych w jego postrzeganiu i odczuwaniu. Uczestnicy kursu poznają zasady budowania przestrzeni miejskiej oraz narzędzie map mentalnych jako formy jej opisu.