Kurs z przedmiotu: Fakultet intra i interdyscyplinarny: Podstawy logopedii dla studentów V-go roku psychologii studia niestacjonarne 

Kurs z przedmiotu: Fakultet intra i interdyscyplinarny: Podstawy logopedii dla studentów II-go roku psychologii studia stacjonarne 

Kurs z przedmiotu Metodologia nauk humanistyczno-społecznych dla studentów 1 roku I-go stopnia logopedii z audiologią

Kurs z przedmiotu Metody diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych cz. I  dla studentów 4 roku psychologii (specjalność psychologia kliniczna i neuropsychologia) 

Kurs z przedmiotu Metody diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych cz. I  dla studentów 4 roku psychologii (specjalność psychologia kliniczna i neuropsychologia) 

Kurs z przedmiotu Neuropsychologia dla studentów 1 roku II-go stopnia kognitywistyki

Psycho-oncology course dedicated to Erasmus students

Kurs z przedmiotu Psychologia kliniczna dziecka cz. I dla studentów 4 roku psychologii (specjalność psychologia kliniczna i neuropsychologia)