Kurs z przedmiotu Metody diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych cz. I  dla studentów 4 roku psychologii (specjalność psychologia kliniczna i neuropsychologia) 

Kurs z przedmiotu Metody diagnozy i terapii zaburzeń rozwojowych cz. I  dla studentów 4 roku psychologii (specjalność psychologia kliniczna i neuropsychologia) 

Konsultacje w semestrze letnim 2021/22 odbywają się:


1. w trybie zdalnym (video-konferencja) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową na adres: magdalena.bury@poczta.umcs.lublin.pl

Miejsce: Wirtualny Kampus UMCS - Magdalena Bury-Kamińska - Konsultacje semestr letni2021/2022

piątek 10:20-11:20


2. stacjonarnie Instytut Psychologii ul. Głęboka 45, pokój B4.07

wtorek 8:30-9:30

Psycho-oncology course dedicated to Erasmus students

Kurs z przedmiotu: Fakultet intra i interdyscyplinarny: Podstawy logopedii dla studentów II-go roku psychologii

Kurs z przedmiotu Metodologia nauk humanistyczno-społecznych dla studentów 1 roku I-go stopnia logopedii z audiologią

Kurs z przedmiotu Psychologia kliniczna dziecka cz. I dla studentów 4 roku psychologii (specjalność psychologia kliniczna i neuropsychologia) 

Kurs z przedmiotu Neuropsychologia dla studentów 1 roku II-go stopnia kognitywistyki