Egzamin  -  Metodyka edukacji matematycznej - II rok - studia niestacjonarne 

Celem kursu jest kształcenie umiejętności  projektowania sytuacji dydaktycznych sprzyjających opracowaniu pojęć matematycznych w toku edukacji wczesnoszkolnej.

Celem kursu jest kształcenie umiejętności projektowania sytuacji dydaktycznych sprzyjających opracowaniu pojęć matematycznych w toku edukacji wczesnoszkolnej.