Celem kursu jest podtrzymanie ogólnej sprawności fizycznej studentów biorących udział w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego. 

Celem kursu jest podtrzymanie ogólnej sprawności fizycznej studentów biorących udział w obowiązkowych zajęciach z wychowania fizycznego.