Celem zajęć jest wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą prawnych i organizacyjnych aspektów WWR w kontekście pracy z rodziną i dzieckiem z niepełnosprawnością sensoryczną. Tematyka zajęć obejmować będzie także specyfikę funkcjonowania rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością sensoryczną,  metody wspierania rodzin w ramach WWR, środki wczesnej pomocy psychopedagogicznej rodzinie dziecka z niepełnosprawnością sensoryczną oraz instytucjonalne formy pomocy rodzinie. 

Celem zajęć jest ponadto wyposażenie studentów w umiejętności i kompetencje, które ułatwią im w przyszłości nawiązanie dobrej współpracy z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością sensoryczną w ramach WWR.


Konsultacje środa 13.00-15.00

Konsultacje w semestrze zimowym odbywają się w trybie zdalnym (wideo-konferencja) po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową: dorota.chimicz@poczta.umcs.lublin.pl