Kurs z przedmiotu wprowadzenie do pedagogiki rodziny dla studentów pierwszego roku pedagogiki (specjalność: opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną) studia  stacjonarne.

Kurs z przedmiotu Zastępowanie zachowań agresywnych dla studentów 2.roku pedagogiki (specjalność: opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną), studia niestacjonarne

Kurs z przedmiotu seminarium dyplomowe dla studentów 2. roku pedagogiki (specjalność opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczna), studia stacjonarne

Kurs z przedmiotu wprowadzenie do pedagogiki rodziny dla studentów pierwszego roku pedagogiki (specjalność: opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną) studia niestacjonarne.

Kurs z przedmiotu interwencja kryzysowa dla studentów trzeciego roku pedagogiki (specjalność: opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną) studia stacjonarne.

Kurs z przedmiotu interwencja kryzysowa dla studentów trzeciego roku pedagogiki (specjalność: opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną) studia stacjonarne.

Kurs z przedmiotu Zastępowanie zachowań agresywnych dla studentów 2.roku pedagogiki (specjalność: opiekuńczo - wychowawcza z terapią pedagogiczną), studia niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim rok akad. 2022/23

w trybie stacjonarnym

wtorek godz. 8.30 - 9.30 - pokój nr 3.20 Instytut Pedagogiki ul. Głęboka

w trybie on-line

wtorek godz. 14.45 - 15.45


Proszę o wcześniejszą informację o chęci spotkania przez pocztę elektroniczną: magdalena.barabas@mail.umcs.pl