Proszę o wcześniejsze zgłoszenie udziału w konsultacjach drogą mailową.