Konsultacje semestrze letnim będą odbywały się w formie zdalnej w środy w godz. 11.00. - 13.00. 

Proszę o wcześniejsze zgłoszenie udziału w konsultacjach drogą mailową.