Kurs przeznaczony dla studentów II roku kierunku: pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną, studia II stopnia, stacjonarne

Kurs (wykłady i ćwiczenia) przeznaczony jest dla studentów II roku pedagogiki, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, studia niestacjonarne

Kurs przeznaczony jest dla studentów III roku pedagogiki, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, studia stacjonarne.

Kurs przeznaczony jest dla studentów I roku pedagpogiki, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną, studia niestacjonarne