W tym kursie znajdują się testy egzaminacyjne z przedmiotów: Prawo administracyjne część ogólna  oraz Prawo administracyjne część szczegółowa.

kierunki: Prawno-administracyjny (II rok, pierwszy st., stacjonarne) oraz Administracja (III rok, pierwszy st., stacjonarne i niestacjonarne) 


W tym kursie znajdują się testy egzaminacyjne i zaliczeniowe z przedmiotów: Prawo administracyjne część ogólna (źródła prawa) oraz Podstawy prawne bezpieczeństwa społeczności lokalnych i kształtowania bezpiecznych przestrzeni.

kierunki: Prawno-administracyjny (II rok, pierwszy st., stacjonarne) oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne (II rok, pierwszy st., stacjonarne i niestacjonarne)