Celem kursu jest poszerzenie wiedzy ze stosunków międzynarodowych w regionie Pacyfiku oraz zapoznanie studentów z istotą, specyfiką i zakresem międzynarodowych stosunków militarnych w regionie Indo-Pacyfiku.