Wykład specjalizacyjny dla Ekonomii I stopnia, 3 roku, specjalność Biznes Międzynarodowy

Wykład dla Ekonomii II stopnia, 2 roku

Ćwiczenia dla Ekonomii II stopnia, 2 roku

WS dla Ekonomii I stopnia, 3 roku, specjalność Biznes Międzynarodowy (15 godzin)